top of page

               Epopeea  L 475,        Partea a III-a

 

     Marţi  01.11.2016, ora 13,  la cea de-a patra participare a reprezentanţilor AORR la Şedinţa  Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat aceasta, în sfârşit, a avut, la limită, cvorumul necesar desfăşurării lucrărilor.

Colegii noştri D-nii  Col (r)  Constantin Monac şi  Col (r) Eugen Lazăr , după ce, în prealabil au avut şi unele discuţii individuale cu unii membri ai comisiei şi reprezentanţi ai structurilor implicate, s-au prezentat cu întreg arsenalul de argumente necesar susţinerii Propunerii legislative 475-2016.

     Propunerea legislativă a fost prezentată de către preşedintele de şedinţă, D-l  senator Timotei Stuparu, care este şi unul dintre iniţiatori.

     I s-a dat cuvântul Preşedintei Casei Naţionale de Pensii Publice, D-na Ileana Ciutan , care a prezentat un istoric al schimbărilor legislative privind pensiile militare din ultima perioadă, subliniind mereu că acestea au crescut când au fost trecute în sistemul public, cresc substanţial şi acum şi, fără a prezenta o argumentaţie  pe subiect, a spus în final că respectă  punctul de vedere al Guvernului, adică nu susţine această propunere legislativă.

      Apoi a vorbit reprezentantul AORR  D-l Col (r)  Eugen Lazăr care, în mod argumentat, a arătat că este vorba de un drept la pensie, distinct de pensia militară de stat, bazat pe contributivitate,  a venit cu exemple concrete de respectare strictă  a acestei separaţii în armatele statelor membre NATO şi UE şi a prezentat propria nouă decizie de pensie prin care, în mod abuziv,  i se amputează un drept de pensie în cuantum de 1426 lei , drept rezultat strict pe bază de contributivitate la sistemul public de pensii timp de peste 10 ani.

        Senatorul Traian Igaş, fără a-şi exprima o poziţie clară de susţinere sau respingere a propunerii legislative, a arătat că sunt multe inadvertenţe legislative care trebuie corectate, aceasta este una din ele şi ……atât.

      Concluzia finală este aceea că, deşi se recunoaşte, verbal sau tacit, că este un abuz, o acţiune clară de confiscare a unui drept la pensie constituit legal printr-o  contribuţie sistematică la sistemul public de pensii, nici de această dată nu a existat curajul şi voinţa politică pentru luarea unei decizii. Preşedintele de şedinţă a propus reluarea dezbaterilor într-o altă şedinţă care va avea loc luni 07.11.

 

Reprezentanţii AORR vor fi până la final prezenţi şi activi.

Stimați camarazi,

    Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România (AORR) este o organizație dedicată promovării valorilor naționale, promovării securității și apărării naționale și a rolului Forțelor de Rezervă în cadrul acestora, promovării carierei militare și apărării drepturilor militarilor activi, în rezervă și în retragere, așa după cum se poate lesne urmări din prevederile Statului și acțiunile întreprinse de Asociație.

      Așa cum se știe, prin efortul Asociației, conjugat cu al altor organizații profesionale ale militarilor în rezervă și în retragere, dar și al unora care reprezintă militarii activi, au  fost aduse amendamente fezabile la un pachet de acte normative, printre care se numără Legea 223/2015, OG nr. 57/2015 și proiectul Statutului cadrelor militare, gradaților și soldaților profesioniști.       Toate aceste acte normative au un caracter perfectibil şi ne propunem să milităm în continuare pentru îmbunătățirea lor, astfel încât militarii activi să beneficieze pe termen lung de o legislație coerentă care să le reglementeze profesia, iar militarii în rezervă și retragere să poată beneficia de recunoașterea aportului adus de-a lungul carierei militare la funcționarea și bunul mers al instituției militare, printre altele, și printr-o pensie decentă, stabilită în conformitate cu practica similară aplicată de statele membre în NATO și Uniunea Europeană.

     În acest sens, Consiliul Director al AORR şi-a propus să creeze o structură care să monitorizeze aplicarea actelor normative care reglementează pensiile militare, procesul de recalculare a acestora și să realizeze feed–back-ul necesar îmbunătățirii acestui proces, atât din perspectiva legislației, cât și a procedurile concrete de implementare.

    În cadrul acestei structuri Consiliul Director a numit pe col. (r) Monac Constantin, col. (r) Iosif Vasile, col. (r) Georgescu Nicolae, cdor. (r) conf. univ. dr. Golea Pompiliu, sprijiniți de colaboratorul pe probleme juridice lt. col. (r) Burlacu Gabriel.

   Pornind de la cele menţionate, rugăm toate cadrele militare în rezervă şi retragere, care primesc decizii de recalculare a pensiilor cu valoare mai mică decât cea aflată în plată, să le scaneze şi să le trimită la adresa de e-mail: golea_p@yahoo.com, respectiv aorrconstanta@yahoo.ro, în vederea  constituirii unei baze de date dedicată optimizării procesului administrativ. Ne vom ocupa atât de problemele membrilor Asociației, cât și de cele ale altor colegi, astfel încât să putem să devenim un pilon important în apărarea intereselor legitime ale cadrelor militare.

   Așteptăm cu empatie sesizările dumneavoastră pe problematica menționată mai sus, precum și orișice alte sesizări, opinii sau propuneri legate de acest subiect.

ATENȚIE: Scopul acestei acțiuni este doar de a crea o bază de date care să constituie suport pentru viitoarele discuții cu reprezentanții MApN și din forurile legislative, AORR neputând să se implice în soluționarea contestațiilor individuale. Pentru contestarea deciziilor, recomandăm să se studieze și urmeze procedurile descrise în Legea nr.223/2015, Lege privind pensiile militare de stat, Capitolul VI, Jurisdicția în domeniul pensiilor militare de stat.

     Consecventa angajamentelor sale ca, în paralel cu contribuția la dezvoltarea legislației naționale și a conceptelor doctrinare care să permită dezvoltarea Forțelor de Rezervă Naționale, Asociația continuă să susțină cu orice ocazie drepturilor sociale ale militarilor activi, în rezervă sau în retragere. Ultima acțiune în acest sens a avut loc cu prilejul ședințelor Comisiei pentru apărare, ordine publica și siguranță națională și a Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat, desfășurate în data de 5 octombrie a.c., reprezentanții noștri fiind interesați proiectul legislativ înregistrat cu numărul L475/2016, proiect ce vizează o completare a  art. 110 din L223/2015 care să permită, în mod opțional și la cerere, transferul punctajului mediu anual și a vechimii acumulate după trecerea în rezervă și până la 31 decembrie 2015,  în sistemul public la casele de pensii teritoriale.

   Acest amendament a fost inițiat de către senatorii Coca Laurențiu-Florian – PSD, Fifor Mihai-Viorel – PSD, Mitu Augustin-Constantin – PSD, Obreja Marius Lucian – PNL și Stuparu Timotei – PSD, precum și de deputatul Mircovici Niculae - UBBR (minorități),Dumnezeu sa-l odihnească, și va permite - dacă va fi adoptat - ca persoanele care au suficienți ani de muncă în calitate de militar și nu au nevoie de un aport de

vechime civilă pentru a atinge limita de 85% impusă prin Legea 223/2015, privind pensiile militare de stat, modificată, să valorifice stagiul de cotizare realizat în viața civilă la casele de pensii teritoriale, corespunzător perioadei lucrate și contribuției realizate.

     La Comisia pentru Munca, cu acceptul președintelui de ședința - căruia îi mulțumim pe această cale, reprezentanții AORR au susținut următoarele:

- stagiul adăugat este recunoscut și cuantificat prin decizii de pensie pentru limită de vârstă, emise în baza Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, constituind un drept castigat si un

element contributiv  care nu poate fi diminuat nici măcar temporar, conform deciziilor Curții Constituționale (nr. 872 și 874/2010) și cu atât mai puțin confiscat;
- având în vedere că cererea este opțională iar situațiile juridice sunt diferite, nu se susține argumentul discriminării invocat de Guvern și proiectul nu aduce nici un prejudiciu colegilor noștri ieșiți mai tineri  din sistemul militar;
- în condițiile în care prin Decizia nr.861/2006 Curtea Constituțională statuează că persoana care a plătit contribuția este îndreptățită să primească o pensie calculată conform prevederilor legale se poate anticipa un număr considerabil de procese cu rezultat previzibil;
- Direcția generală legislativă a Parlamentului României apreciază ca aceasta propunere legislativă "corespunde principiilor și normelor constituționale; totodată, propunerea legislativă se integrează în sistemul legislativ existent".
     Ca urmare a argumentelor prezentate, președintele de ședință a dispus amânarea votului până la lămurirea aspectelor semnalate de către reprezentanții AORR.

     Din păcate, ședința Comisiei pentru Apărare Ordine Publica și Siguranță Națională și-a suspendat lucrările din lipsă de cvorum, urmând a fi reprogramată dezbaterea.

     Poziția AORR a fost susținută de domnii Gl. lt. (r) Virgil Bălăceanu, Col.(r) Constantin Monac și Col.(r) Vasile Iosif.

 

    Vă asigurăm cu acest prilej stimați colegi că, prin Grupul pentru probleme sociale din cadrul AORR, vom urmări cu atenție evoluția proiectului legislativ, vom acționa în continuare  pentru apărarea drepturilor legitime ale militarilor, folosind în acest sens orice formă legală avută la dispoziție și vă vom informa oportun cu orice acțiune relevantă.
 

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 19 Septembrie 2016 –

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 02 noiembrie 2016 –

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 7 octombrie 2016 –

 

Ne menținem obiectivele!

 

     Urmare a comunicatului din 6 octombrie, vă informăm că, din lipsă de cvorum, nici în data de 11 octombrie nu s-au putut ține lucrările Comisiei pentru apărare și siguranță națională din Senat, menite să discute, între altele, proiectul legislativ înregistrat cu numărul L475/2016, proiect ce vizează o completare a  art. 110 din L223/2015 care să permită, în mod opțional și la cerere, transferul punctajului mediu anual și a vechimii acumulate după trecerea în rezervă și până la 31 decembrie 2015,  în sistemul public la casele de pensii teritoriale.

     Perseverenți în demersurile noastre, vom fi prezenți la lucrările comisiei pentru muncă și probleme sociale planificate pentru marți, 18 octombrie, și vă vom ține la curent cu progresele înregistrate.

 

 

 AORR - CONSILIUL DIRECTOR

”Dimitrie Cantemir, punte a cunoașterii între Orient și Occident”

 

       Recent, gl. Bg(r) Mihail Țăpârlea, secretar general al AORR, a participat, la Iași și Chișinău, la lansarea lucrării de studii și articole „Dimitrie Cantemir,  punte a cunoașterii între Orient și Occident , ce a fost editată sub egida  Asociației Europeane „Dimitrie Cantemir”.

      La Iași, volumul a fost prezentat, inițial, la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi”. După lansarea volumului, a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri legate de moștenirea cantemiriană în spațiul românesc și nu numai.   Un mare impact a avut lansarea lucrării la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”. Activitatea a fost urmată de sesiune de comunicări științifice, prezentate de: Mihail  Țăpârlea, ”Dimitrie Cantemir, punct arhimedic al culturii românești, europene și universale. Unele aspecte controversate ale vieții lui mareruli cărturar.” Profesor Andreea Movilă, ”Imaginea cartografică cantemiriană”; profesor Cătălina Rotaru, ”Istoria ieroglifică.  O semiotică a măștii.” Viorel Ciobanu, ”Asociația Europeană Dimitrie Cantemir – platformă de cunoaștere, relaționare și integrare a instituțiilor ce-l au ca patron pe marele cărturar”.  

       La Chișinău, lansarea lucrării a avut loc  la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. La eveniment, au particippat profesori, istorici, cercetătări, jurnaliști, precum și reprezentanți ai celor 16  instituții de învățământ din Republica Moldova, ce poartă numele marelui cărturar, savant, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog şi compozitor. În cadrul evenimentului, doamna Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale a subliniat semnificația operei cantemiriene pentru cultura românească. De asemenea, Mihail Țăpârlea, a conferențiat pe tema ”Dimitrie Cantemir, opioman, iscoadă și mason?” La finalul activităților, secretarul general al Asociaţiei Europene „Dimitrie Cantemir”, Viorel Ciobanu, a donat un număr important de exemplare ale lucrării reprezentanţilor liceelor, gimnaziilor şi bibliotecilor din Republica Moldova,  care poartă numele lui Dimitrie  Cantemir.

     Totodată, au fost organizate două întîlniri cu elevi și profesori de la liceele teoretice din Chișinău, ce au ca patroni spirituali pe Dimitrie Cantemir și, respectiv, Antioh Cantemir. Cu aceste prilejuri, s-a convenit înființarea, la Chișinău, a unor filiale ale Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”, precum și stabilirea unor parteneriate cu instituțiile similare din România, în primul rând cu Colegiul Național ”Cantemir-Vodă”, din București. Aceste parteneriate cuprind, printre alte acțiuni, și efectuarea unor vizite reciproce între elevi și cadrele didactice. Propunerile Părții Române au fost primite cu mare interes de către partenerii de peste Prut. În aceste instituții, activitățile de învățământ se desfășoară în limba rusă.

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 13 octombrie 2016 –

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 20 octombrie 2016 –

Epopeea proiectului de lege 475/2016 continuă

     Pentru a treia oară in această lună, reprezentanţii AORR, respectiv domnii general Virgil Bălăceanu, colonel Eugen Lazăr, colonel Dănut Lung si colonel Vasile Iosif,  s-au prezentat la Comisia pentru Apărare, Ordine Publică si Siguranţă Naţională din Senat (18.10.2016, ora 13.00) pentru a susţine proiectul de lege sus-menţionat si a prezenta un amendament clarificator, însoţit de o expunere de motive conţinând argumente juridice si constituţionale demne de luat in seamă de parlamentari (se anexează).

     Din păcate, nici de această dată lucrările Comisiei nu s-au putut desfaşura din lipsă de cvorum ceea ce ne face să credem că există o lipsă de interes şi de  voinţa politică pentru a corecta această nedreptate şi a elimina acest paradox: militari care au muncit după trecerea in rezervă, au plătit obligatoriu contribuţii sociale, împreună cu angajatorii lor, au primit pensii civile, funcţie de punctajele realizate, indexate separat de pensia militară, au primit decizii de pensionare pentru limită de vârstă în baza Legii 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice,  dintr-o dată, după 31.12.2015, sunt deposedaţi  printr-o "eroare legislativă" de acest drept câstigat, contrar oricăror principii de drept al muncii si contrar practicii Curţii Constituţionale in domeniul pensiilor contributive.

     Dacă la Comisia pentru Apărare am fost primiţi cel puţin cu bunăvoinţă – şi pe această cale mulţumim din nou Preşedintelui Comisiei, d-lui senator Obreja – şi am găsit sprijin pentru susţinerea amendamentului  în persoana d-lui senator Dobriţoiu, la Comisia pentru Muncă am avut surpriza să găsim uşa închisă si să nu primim nici un răspuns la solicitarea noastră  de a ni se permite să ne prezentăm argumentele pe acest subiect (se anexează).  Mai mult, am aflat că şedinţa s-a devansat cu o zi dar, din “fericire” de această dată, nici aici lucrările nu s-au putut desfăşura din lipsă de cvorum.

    Stimaţi colegi, indiferent de cursul legislativ pe care îl va lua acest proiect, răman următoarele întrebări, la care legiuitorii vor trebui sa dea un raspuns:

  1. Unde sunt banii plătiţi de militarii in rezervă  si angajatorii lor ca şi contribuţii sociale obligatorii la Bugetul Asigurărilor Sociale , dupa încetarea raporturilor de muncă cu structurile sistemului naţional de apărare?

  2. Dacă se încetează plata pensiilor contributive de ce nu se restituie contravaloarea contribuţiilor sociale reţinute militarilor in rezervă si angajatorilor lor?

 

     Increzatori că toate asociaţiile militarilor în rezervă si retragere vor adresa aceste întrebări justificate parlamentarilor din circumscripţiile in care sunt prezenţi, vă asigurăm că vom continua demersurile legale şi constituţionale pentru o justă soluţionare a acestei probleme.

Epopeea PL 475 continua…. Partea a- II- a…..De Ziua Armatei

 

    Consecventa atitudinii sale militante,  AORR,  prin reprezentantul sau, colonel(r) Vasile Iosif a fost prezenta si la sedinta Comisiei de Munca din Senat ce s-a desfasurat in ziua de luni, 24.10.2016, ora 13.30.

Lucrarile s-au desfasurat astfel:

    Presedintele Comisiei, domnul senator Fratean a dat cuvantul d-lui senator Mitu Augustin, initiator al PL 475 care a sustinut in continuare necesitatea adoptarii acestei legi pentru completarea  art.110 din L223 din ratiunile prezentate in   Expunerea de motive.

   In absenta doamnei Presedinte a Casei Nationale de Pensii dl.senator Fratean a intrebat ce institutii ale Sistemului National de Aparare sunt prezente, prin reprezentanti, in sala. S-a raspuns ca sunt reprezentate ministerele Apararii ,  Afacerilor Interne precum si  SRI. In numele acestora a luat cuvantul domnul chestor Dragulin, director al Directiei Generale Financiare a MAI care, in esenta,  a afirmat ca nu sustine acest proiect de lege dintr-un sentiment de onestitate, intrucat considera ca daca un militar a primit o pensie militara, nu este onest sa mai primeasca si o pensie civila.

    Surprins oarecum de aceasta pozitie si de argumentatia non-juridica a acestuia  dl.senator Mitu i-a explicat domnului chestor ca proiectul de lege vine sa sprijine multe cadre ale MAI care au trecut in rezerva tineri,  la 45-50 de ani si au lucrat  apoi, ca civili , in diferite domenii.

    Atitudinea pozitiva si constructiva a domnului senator nu a fost in masura sa schimbe pozitia exprimata de domnul chestor desi aceasta nu a fost sustinuta de nici un argument juridic.

Reprezentantii celorlalte doua institutii nu au luat cuvantul in  sedinta pastrand tacerea.

     In aceste conditii, Presedintele de sedinta a dat cuvantul reprezentantului AORR care a reluat argumentele prezentate in Expunerea de motive ce a insotit amendamentul propus adaugand ca in nici un stat membru NATO nu se face acest amestec intre pensia cuvenita pentru activitatea exclusiv militara cu pensia cuvenita pentru activitatea civila, nu se interfereaza si nu se exclud reciproc.

     Documentul nu a fost supus la vot urmand o coordonare cu Comisia de Aparare din Senat.

De Ziua Armatei, pe 25 Octombrie, la ora 13.00, impreuna cu dl.colonel Monac si dl.colonel Lazar am fost prezenti la Comisia de Aparare din Senat cu speranta – s-a dovedit nejustificata – de a primi “cadou” un proiect de lege votat.

     Din pacate, constatarea anterioara privind lipsa de vointa politica si interes pentru subiect s-a dovedit a fi reala: nici de aceasta data nu a existat cvorum.

     Stimati colegi, ne aflam in situatia in care avem cel putin 3 categorii de militari care, dupa trecerea in rezerva au lucrat sau vor lucra, in continuare, in viata civila:

  1. Cei care au lucrat in viata civila pana in 2010 si primesc doua taloane de pensie, unul cu pensia militara de stat si unul cu pensia civila.

  2. Cei care au lucrat in viata civila dupa desfiintarea pensiilor militare de stat si pana la 31.12.2015 care au primit un singur talon de pensie si au stagiul adaugat cuantificat separat in decizia de pensie pentru limita de varsta si carora li s-a confiscat pensia civila dupa intrarea in vigoare a L223 contrar Deciziilor Curtii Constitutionale privind pensiile contributive.

  3. Cei care vor lucra in viata civila dupa 01.01.2016 si care vor primi doua taloane de pensie, unul militar si unul civil.

 

     Desigur, sunt si alte subiecte chiar mult mai presante in legatura cu aplicarea L223: natura veniturilor luate in calcul, pensia suplimentara, valorificarea integrala a vechimii militare, actualizarea functiilor, etc.

Numai ca existentape rol a acestui proiect de lege ne-a determinat sa ne concentram atentia asupra sa. Pentru moment.

COMUNICATUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

– 26 octombrie 2016 –

bottom of page