top of page

     Unul din obiectivele principale ale Asociației Ofițerilor în Rezervă din România îl reprezintă consolidarea organizatorică. Și potrivit acestui obiectiv, generalul brigadă (ret) Vasile Băețelu a purtat discuții preliminare privind înființarea unei sucursale AORR în Buzău iar subsemnatul în Constanța. Întâlnirile s-au dovedit de bun augur, constantându-se că există un trend pozitiv privind adeziunea la statutul și principiile AORR.

     Foumul structurilor asociative din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională are un istoric relativ recent. Primul, organizat  în februarie 2015 la inițiativa Federației   Militarilor din România/FMR( AORR este membru fondator al FMR) și într-o strânsă conlucrare cu ROMIL- București, Forumul și-a dovedit utilitatea în încercarea creerii unui front comun alături de problematica complexă a legii pensiilor militare de stat. Experiența activităților organizate, faptul că s-a reușit participarea a aproape 30 de structuri asociative și sindicate naționale, fructificarea concluziilor Formului în cadrul negocierilor pe timpul elaborării ordinului comun pentru aprobarea procedurilor de recalculare și actualizare a pensiilor militare de stat, dar mai ales al amendamentelor la Ordonanța de urgență nr.57, au determinat trecerea la un pas următor. Este un pas important prin promovarea de către ROMIL-București și implicarea FMR, a unui Protocol de colaborare  în cadrul Forumului.​

    Protocolul de colaborare își definește scopul prin nevoia stabilirii cadrului general de colaborare în cadrul  Forumului, pentru derularea în comun a acțiunilor concrete convenite de semnatari, ținând seama de obiectivul statutar principal al fiecăreia din părțile implicate, de promovare a drepturilor și intereselor membrilor proprii și recunsocându-se astfel importanța unui dialog constructiv.​

     Obiectivele sunt legate de furnizarea de concluzii și recomandări la nivel național în domeniul drepturilor și libertăților membrilor proprii, factorilor de decizie din organismele de conducere ale țării și elaborarea de puncte de vedere asupra documentelor oficiale ce privesc drepturile membrilor proprii ce urmează a fi emise de instituțiile abilitate ale statului.

     Acțiunile comune sunt axate pe dialogul cu structurile pentru relația cu mediul asociativ care funcționează în cadrul Parlamentului, la Președinție, Guvern, ministere, administrația publică centrală și locală, pentru armonizarea pozițiilor în situația elaborării de acte normative care privesc drepturile și domeniile de activitate din care provin membrii părților semnatare.

Sunt prevăzute întâlniri în format larg, la nivel de delegații sau în format restrâns, în cadrul unor ședințe de lucru.

     În esență   Protocolul reprezintă mai mult decât un document de lucru, pentru că prin semnarea acestuia de un număr cât mai mare de structuri asociative și sindicate, se creează cadrul favorabil al coagulării acțiunilor unei diversități  de structuri asociative pentru asigurarea succesului pe timpul procesului de negociere al actelor normative de interes.

     Întrevedem ca după finalizarea procedurilor parlamentare și prezidențiale de aprobare a legii pensiilor militare de stat cu modificările ulterioare, un subiect de interes pentru Forum va fi legea statutului cadrelor militare și a gradaților și soldaților profesioniști și în perspectivă, legea salarizării.

Fotografie0520 (2)
Fotografie0523
Fotografie0522

     În acest context, semnarea Protocolului la Constanța de către Liga Ofițerilor de Marină prin domnul comandor(r) Gâțu Florian, Liga Maiștrilor Militari de Marină, prin domnul maistru militar principal(r) Emil Olteanu, președinte al asociației și de către Liga Militarilor Profesioniști prin președintele acesteia, caporal clasa a III-a Dănuț Albu reprezintă un moment extrem de important în realizarea scopurilor Protocolului.

Și tot în cadrul colaborării multilaterale dar și a celei bilaterale, tot la Constanța s-a semnat Protocolul de colaborare între Asociația Ofițerilor în Rezervă din România/AORR și Liga Militarilor Profesioniști,

ce le va permite celor două asociații să colaboreze pentru îmbunătățirea calității vieții militarilor și a statutului social al acestora și obținerea de beneficii pentru militarii în activitate și în rezervă. Dezvoltarea sentimentului de camaraderie între corpul ofițerilor și cel al gradaților și soldaților este un exemplu al noii viziuni pe care AORR o promovează în spiritul de corp al ofițerilor în rezervă dar și al recunoașterii valorii și importanței corpului profesioniștilor.

      Creșterea motivației patriotice ne preocupă deopotrivă, motivație care a căpătat din păcate în ultimele decenii note desuete și de dezinteres național. Și fără doar și poate, ne propunem ca întotdeauna să legăm sentimetul patriotic de o atitudine civică activă, lipsită de tarele de moralitate ale prezentului.

Cu satisfacție am constatat interesul comun în dezvoltarea conceptului, constituirea și pregătirea Forțelor Naționale de Rezervă, prin cadrul favorabil creat de aplicarea legii rezervistului voluntar începând cu 2017.

Și nu în ultimul rând organizarea de activități aplicativ militare gen MilComp/Military Competition și gen CIMIC, găsind în domeniul sportiv, aplicativ militar și al relațiilor civil-militari o corespondență deplină a scopurilor și dezideratelor asociațiilor noastre.

     Dacă ar fi să adaug și participarea plină de emoție și de amintiri de neuitat la activitățile ocazionate de aniversarea Regimentului  36 Infanterie din Mihail Kogălniceanu, pot spune cu deplină satifacție că la Constanța am găsit temeiuri puternice ce țin de modul în care militarii își manifestă patriotismul, profesionalismul, camaraderia, onoarea și demnitatea militară.

 

Gl.lt(r) Virgil Bălăceanu

Președinte executiv AORR

bottom of page