top of page

RĂSPUNSURI

LA PROTESTUL ASOCIAȚIEI OFIȚERILOT ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

 

 

     După cum cunosc foarte bine membrii asociației și cei care urmăresc activitatea noastră pe paginile web și facebook, Comitetul Director al AORR a emis, în data de 8 aprilie a.c., un protest adresat celor mai înalte autorități executive și legislative ale statului, în care a denunțat reaua voință și chiar atitudinea duplicitară manifestată de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale față de propunerile făcute de structurile asociative ale militarilor în rezervă și în retragere în raport cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 din 2015, care modifică prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Protestul AORR a fost înaintat Președintelui României, președinților Senatului României și Camerei Deputaților, Prim-ministrului României, ministrului apărării naționale și președinților comisiilor de muncă, apărare, buget finanțe și juridică din Camera Deputaților.

     Până la data prezentei informări, asociația a primit răspuns de la Departamentul Securității Naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, de la Serviciul de Comunicare și Relații cu Cetățenii din cadrul Cancelariei Primului Ministru și de la Ministerul Apărării Naționale.

     În răspunsul primit de la Administrația Prezidențială, prin domnul Consilier de Stat Gabriel-Cristian Pișcociu, căruia îi mulțumim pe această cale, se arată următoarele:

,,După cum vă este cunoscut, Președintele României, în mai multe rânduri, s-a pronunțat în mod apreciativ, sincer și deschis față de Armata Română, susținând că aceasta reprezintă unul dintre pilonii statului român, o instituție fundamentală pe care românii o privesc cu respect și mândrie. În același sens, sunt invocate de către Președintele României recunoștința, respectul și susținerea constantă față de cadrele militare în rezervă și retragere, veteranii de război și urmașii acestora. În cazul de față, fiind vorba de un act normativ, aflat în procedură legislativă, Președintele României nu este abilitat, constituțional și legal, să interfereze, în nici un mod, în atribuțiile altei autorități publice, respectând, în acest sens, principiul constituțional al separației puterilor în stat."

     Răspunsul primit de la Serviciul de Comunicare și Relații cu Cetățenii din cadrul Cancelariei Primului Ministru menționează că:

 ,, ... în conformitate cu prevederile art.6^1 din O.G.27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, așa cum a fost modificat de Legea 233/2002, petiția a fost transmisă Ministerului Apărării Naționale, cu rugămintea de a dispune informarea dumneavoastră cu privire la concluziile analizei."

    Îi mulțumim pentru răspuns și șefului Serviciului de Comunicare și Relații cu Cetățenii din cadrul Cancelariei Primului Ministru, chiar dacă domnia sa nu și-a declinat identitatea, dar îl informăm că ministrul apărării naționale avea deja pe masa de lucru scrisoarea noastră. Noi eram în primul rând interesați de poziția domnului Prim-ministru față de modul, mai mult decât discutabil, în care autoritățile guvernamentale tratează deopotrivă militari activi, în rezervă sau retragere, în contradicție flagrantă cu practica din NATO și Uniunea Europeană și chiar cu propriile declarații de recunoștință respect și mândrie față de militarii activi, în rezervă și retragere, veteranii de război și urmașii acestora.

    Ministerul Apărării Naționale, sub semnătura doamnei secretar de stat Otilia Sava și a domnului colonel Constantin Zanfir, șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică, au transmis un răspuns amplu, prin care au justificat preocupările ministerului, în fapt poziția ministerului aliniată cu cea a Guvernului, răspuns pe care îl prezentăm în întregime, anexat. Pentru că poziția AORR pe subiect este bine-cunoscută, nu dorim să intrăm în polemică, ci doar să ne exprimăm speranța că ministerul, direct și prin casa sectorială, va acționa rapid pentru ca pensionarii militari să își primească drepturile legale oportun, fără prelungirea nejustificată a termenelor, care oricum sunt extinse la maxim prin lege și mai ales instrucțiunile de aplicare, ca să nu mai vorbim de măsura prorogării, una dintre puținele măsuri guvernamentale care chiar funcționează.

     

       În ceea ce privește numărul mare de cereri de pensionare înregistrate în acest an, în fapt esența răspunsului primit, considerăm că el are mai puțină legătură cu ceea ce Țara oferă militarilor după o viață în slujba ei și mult mai multă cu ceea ministerul nu le oferă cât timp sunt în activitate. Poate de aceea, potrivit informațiilor noastre, este din ce în ce mai greu să fie selecționați militari cu adevărat potriviți și competenți pentru posturile permanente în străinătate. Și poate tot de aceea, cei mai apreciați militari români, cei care în urma participării în misiuni în afara teritoriului național au primit titlul de ,,Militar Veteran", sunt extrem de nemulțumiți că după ce prin noul cod fiscal au fost scutiți de impozitul pentru locuința de domiciliu și terenuri, prin normele de aplicare a aceluiași cod scutirea a fost redusă la cotă parte, ca și cum nu s-ar fi știut că atât metodologia de cumpărare a fostelor locuințe de serviciu, cât și cea de contractare a creditelor imobiliare solicită semnăturile ambilor soți.

 

*

*     *

     Asociația Ofițerilor în Rezervă din România reasigură cu acest prilej pe toți membrii săi, pe toți militarii în activitate, rezervă și în retragere, că va milita în continuare pentru îndeplinirea obiectivelor esențiale ale activității sale - valorizarea competențelor cadrelor militare în rezervă și ale rezerviștilor voluntari, responsabilizarea acestora pentru apărarea națională și colectivă, participarea activă la viața socială și la educarea patriotică și cetățenească a tineretului -, precum și pentru promovarea și apărarea drepturilor militarilor.

Totodată, Comitetul Director reafirmă disponibilitatea AORR de a participa în continuare la dialogul cu reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, atât pe problematicile transformării și modernizării structurale și acționale ale Armatei României, cât și pe tema drepturilor și obligațiilor cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști în activitate, rezervă sau în retragere și a funcționarilor publici și personalului civil contractual din sistem.

 

General maior (r.) dr. Dan-Florin GRECU

AORR - Departamentul pentru Relații Publice și cu Mass-media

bottom of page