top of page

Protestul Asociației Ofițerilor în Rezervă din România

 

     Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR), membră a Confederației Internaționale a Ofițerilor în Rezervă din NATO (CIOR), are ca obiective esențiale ale activității sale valorizarea competențelor cadrelor militare în rezervă și ale rezerviștilor voluntari, responsabilizarea acestora pentru apărarea națională și colectivă, participarea activă la viața socială și la educarea patriotică și cetățenească a tineretului, dezvoltarea colaborării în cadrul CIOR.

AORR a participat continuu și substanțial la dialogul dintre structurile legislative și guvernamentale ale statului și structurile asociative ale militarilor în rezervă, atât pe probleme care țin de transformarea, modernizarea și perfecționarea cadrului legislativ și acțional al forțelor active și forțelor de rezervă, cât și pe problemele legate de legislația și drepturile militarilor în rezervă.

       Consecventă respectării obiectivelor prevăzute în statutul și strategia organizației pentru respectarea și promovarea drepturilor militarilor, activi sau în rezervă, asociația a decis, la cererea membrilor săi,în ultima ședință a Consiliului Director, să ia atitudine publică împotriva discursului duplicitar al oficialilor guvernamentali, în general, și din Ministerul Apărării Naționale, în special, și să sesizeze structurile legislative și executive asupra pericolului de perpetuare a politicii de discriminare a militarilor rezerviști și de neaplicare în domeniul pensiilor militare a principiilor unanim aplicate în statele membre NATO.

    În acest scop, Consiliul Director al AORR a adresat o scrisoare-protest adresată Președintelui României, președinților celor două camere ale Parlamentului României, primului ministru, ministrului apărării naționale și președinților comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională, comisiei de buget, finanțe și bănci, comisiei de muncă și protecție socială și comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților.

 

 

 

bottom of page