Un profesor român predă limba franceză la Academia de Limbi Străine a CIOR/NATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        În perioada 15 – 30 iulie 2017, la Academia Navală din orașul Gdynia, Polonia, s-au desfășurat cursurile de limbi străine, engleză și franceză, ale Academiei de Limbi Străine (CLA) a CIOR/NATO.

Academia de limbi străine a CIOR (CLA) organizează cursuri de învățare a limbilor franceză și engleză, acordând un spațiu important însușirii lexicului militar al NATO. Profesorii de specialitate, lingviști si pedagogi desăvârșiți, sunt selecționați, pe bază de concurs, dintre ofițerii în rezervă ai țărilor membre ale CIOR. La rândul lor, stagiarii sunt ofițeri în rezervă ai NATO sau ofițeri activi provenind din noile democrații ale Europei centrale și de răsărit.

     La sfârșitul stagiului, cursanților le sunt propuse examene și teste conform STANAG 6001 obținând astfel certificatul de cunoaștere a limbii respective până la nivelul maxim 3, pentru fiecare dintre cele patru competențe: înțelegere scris, înțelegere oral, exprimare în scris, exprimare orală.  

     Urmând cursurile de limbi străine ale CLA, participând cu conștiinciozitate la un program riguros și bine structurat de franceză sau engleză, într-un mediu multicultural deosebit, favorabil studiului și comunicării, stagiarii reușesc să-și perfecteze un instrument indispensabil misiunilor desfășurate la nivel NATO.

     Ca inițiativă a CIOR/NATO, Academia de Limbi Străine (CLA), creată în anul 2000, în ideea sprijinirii Parteneriatului pentru Pace, a oferit unui număr mare de ofițeri venind din toate țările Europei centrale și de răsărit posibilitatea să urmeze cursuri atractive de engleză și franceză, încheiate cu examene și teste de specialitate STANAG 6001, sub îndrumarea unor ofițeri-instructori, pedagogi și lingviști talentați.

    Este al patrulea an consecutiv în care dl. Cuncea Nicolae (cpt.®), fost profesor la Centrul de Limbi Străine al Universității de Apărare ”Carol I” din București, este invitat să predea limba franceză în cadrul CLA-2017, sesiune care reunește cadre militare și civili, din armatele tuturor țărilor membre ale NATO.   

Nicolae Cuncea este profesor de limba franceză şi limba română, cu o bogată şi îndelungată experiență didactică în învățământul gimnazial, liceal și în învățământul superior. A predat limba franceză la liceele „Electronica” și „Constantin Brâncuși” din București iar din anul 1991 a lucrat ca traducător și interpret de conferințe la Ministerul Apărării Naționale.

     În perioada 2003-2014 a predat limbă, cultură și civilizație franceză precum și limba Română ca limbă străină pentru ofițeri străini, la Centrul de Limbi Străine al Universității de Apărare „Carol I”- București, utilizând metode și mijloace moderne de predare a limbilor străine, dând dovadă de pasiune, dinamism și tact pedagogic.

     În octombrie 1992 participă, la Paris, la concursul internațional al profesorilor de limba franceză  "Enseigner avec TV-5", organizat de revista "Le français dans le monde", canalul de televiziune TV-5 şi Federaţia Internaţională a Profesorilor de Limba Franceză şi este declarat LAUREAT al Concursului.

     În anul 2005 – urmează Cursul de formator  « Français–Langue Etrangère », în cadrul CIFR-Rochefort (Cours International de Français de Rochefort), Şcoala de Jandarmerie – Rochefort, Franţa; 

     În acelaşi an, la Nantes, în Franţa, obţine Diploma DELF – « Diplôme D’Etudes de Langue Française » (niveaux A1-A2-B1-B2) şi Diploma DALF – « Diplôme Approfondi de Langue Française » (niveaux C1-C2), Centre de Certification en Langue Française de l’Académie de Nantes (IRFFLE)

             Începând cu anul 2014, profesorul Cuncea Nicolae predă cursul de limbă şi civilizaţie franceză la Academia de Limbi Străine a CIOR/NATO – Bruxelles, în cadrul sesiunilor de limbi străine pe care Academia le organizează anual întro țară membră NATO.

Lucrări publicate: “Gramatică şi Anecdote în limba franceză”, „Dicţionarul francez-român de terminologie militară”. În prezent se află în redactare manualul şi caietul de exerciţii „Le français que l’on parle”.

      A tradus în limba franceză numeroase lucrări de istorie şi teorie militară precum: „De la Esculeu la Alba Iulia. Un mileniu de istorie românească în cronistica şi istoriografia ungaro-germană” (Mircea Dogaru), „Forţele navale la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în secolele I-VI” (Mihai Zahariade şi Octavian Bounegru), „Misiunea Militară Franceză a generalului Henry Mathias Berthelot în România, 1916-1918”, "Bucarest" (Paul Morand - fragmente din roman), în revista ARC (Fundaţia Culturală Română), nr.1-2 Bucureşti, 1994, “La Question d’Orient, les Grecs et les Roumains (1800-1923)”, în Revista Româno-Elenă de Istorie Militară, 2001, 80 p.

07 17 CIOR 001
IMG_20170724_070958075
20170726_091414
20170724_141404
20170721_185903
20170720_130846
07 17 CIOR 018
07 17 CIOR 014
07 17 CIOR 016
07 17 CIOR 007
07 17 CIOR 009
07 17 CIOR 010
07 17 CIOR 008
07 17 CIOR 013
07 17 CIOR 012
07 17 CIOR 017
07 17 CIOR 015
07 17 CIOR 002
07 17 CIOR 005
07 17 CIOR 004
07 17 CIOR 003
07 17 CIOR 006